Reguli generale

Tranzac?iile dintre societ??i afiliate trebuie s? respecte principiul pre?ului de pia??. Dac? pre?urile de transfer nu sunt stabilite conform acestui principiu, autorit??ile fiscale romne au dreptul s? ajusteze veniturile sau cheltuielile contribuabilului, a?a nct acestea s? reflecte valoarea de pia?? corespunz?toare.

La stabilirea pre?urilor de transfer pot fi folosite metodele tradi?ionale de calcul (tranzac?ii comparabile intre entit??i independente, cost plus ?i pre?ul de re-vnzare), precum ?i alte metode ce respect? Ghidul OECD referitor la pre?urile de transfer (marja net? a tranzac?iilor ?i mp?r?irea profitului).

Legisla?ia romn? prevede explicit c? la aplicarea regulilor privind pre?urile de transfer autorit??ile fiscale romne vor avea n vedere ?i Ghidul OECD referitor la pre?urile de transfer.

ncepnd cu anul 2010 au intrat in sfera de analiza a preturilor de transfer ?i tranzac?iile efectuate intre entit??i afiliate romne.

Documenta?ia referitoare la preturi de transfer

Contribuabilii angaja?i n tranzac?ii cu societ??i afiliate sunt obliga?i s? ntocmeasc? ?i s? pun? la dispozi?ia autorit??ilor fiscale romne un dosar cu documenta?ia calcula?iei pre?ului de transfer, la cererea ?i n termenul stabilit de c?tre autorit??i.

Con?inutul dosarului pre?urilor de transfer a fost aprobat prin ordin al pre?edintelui ANAF. Ordinul se completeaz? cu Liniile directoare privind pre?urilor de transfer elaborate de OECD ?i Codul de conduita cu privire la dosarul pre?urilor de transfer pentru persoane afiliate din Uniunea European?.

Termenul limit? pentru prezentarea dosarului pre?urilor de transfer este de maxim trei luni calendaristice, cu posibilitatea unei singure prelungiri egal? cu perioada stabilit? ini?ial.

Neprezentarea dosarului cu documenta?ia pre?urilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet n urma a dou? cereri consecutive poate duce la estimarea pre?ului de transfer de c?tre autorit??ile fiscale pe baza informa?iilor publice disponibile, calculat ca media aritmetic? a trei tranzac?ii similare.

Activitatea de control a pre?urilor de transfer a cunoscut o cre?tere semnificativ? n ultimul an ?i cererile de prezentare a dosarelor pre?urilor de transfer au devenit o practic? r?spndit?.

Acordul de Pre? n Avans (APA)

Contribuabilii care desf??oar? tranzac?ii cu persoane afiliate pot solicita eliberarea unui Acord de Pre? n Avans emis de ANAF.

Termenul de emitere a unui Acord de Pre? n Avans prev?zut n Codul de Procedura Fiscal? este de 12 luni pentru cel unilateral ?i de 18 luni pentru cel bilateral ?i multilateral. Acordul de Pre? n Avans este emis pentru o perioad? de pn? la cinci ani. n cazuri excep?ionale poate fi emis pe o perioad? mai mare n cazul contractelor pe termen lung.

Acordul de Pre? n Avans este opozabil ?i executoriu pentru autorit??ile fiscale, att timp ct premisele esen?iale nu prezint? schimb?ri de substan??. n acest context, beneficiarii sunt obliga?i s? depun? un raport anual cu privire la conformarea cu termenii ?i condi?iile acordului.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Preturile de transfer. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free