Reguli generale

Tranzacţiile dintre societăţi afiliate trebuie să respecte principiul preţului de piaţă. Dacă preţurile de transfer nu sunt stabilite conform acestui principiu, autorităţile fiscale române au dreptul să ajusteze veniturile sau cheltuielile contribuabilului, aşa încât acestea să reflecte valoarea de piaţă corespunzătoare.

La stabilirea preţurilor de transfer pot fi folosite metodele tradiţionale de calcul (tranzacţii comparabile intre entităţi independente, cost plus şi preţul de re-vânzare), precum şi alte metode ce respectă Ghidul OECD referitor la preţurile de transfer (marja netă a tranzacţiilor şi împărţirea profitului).

Legislaţia română prevede explicit că la aplicarea regulilor privind preţurile de transfer autorităţile fiscale române vor avea în vedere şi Ghidul OECD referitor la preţurile de transfer.

Începând cu anul 2010 au intrat in sfera de analiza a preturilor de transfer şi tranzacțiile efectuate intre entităţi afiliate române.

Documentația referitoare la preturi de transfer

Contribuabilii angajaţi în tranzacţii cu societăţi afiliate sunt obligaţi să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor fiscale române un dosar cu documentaţia calculaţiei preţului de transfer, la cererea şi în termenul stabilit de către autorităţi.

Conţinutul dosarului preţurilor de transfer a fost aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF. Ordinul se completează cu Liniile directoare privind preţurilor de transfer elaborate de OECD şi Codul de conduita cu privire la dosarul preţurilor de transfer pentru persoane afiliate din Uniunea Europeană.

Termenul limită pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer este de maxim trei luni calendaristice, cu posibilitatea unei singure prelungiri egală cu perioada stabilită iniţial.

Neprezentarea dosarului cu documentaţia preţurilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet în urma a două cereri consecutive poate duce la estimarea preţului de transfer de către autorităţile fiscale pe baza informaţiilor publice disponibile, calculat ca media aritmetică a trei tranzacţii similare.

Activitatea de control a preţurilor de transfer a cunoscut o creştere semnificativă în ultimul an şi cererile de prezentare a dosarelor preţurilor de transfer au devenit o practică răspândită.

Acordul de Preţ în Avans (APA)

Contribuabilii care desfășoară tranzacţii cu persoane afiliate pot solicita eliberarea unui Acord de Preţ în Avans emis de ANAF.

Termenul de emitere a unui Acord de Preţ în Avans prevăzut în Codul de Procedura Fiscală este de 12 luni pentru cel unilateral şi de 18 luni pentru cel bilateral şi multilateral. Acordul de Preţ în Avans este emis pentru o perioadă de până la cinci ani. În cazuri excepţionale poate fi emis pe o perioadă mai mare în cazul contractelor pe termen lung.

Acordul de Preţ în Avans este opozabil şi executoriu pentru autorităţile fiscale, atât timp cât premisele esenţiale nu prezintă schimbări de substanţă. În acest context, beneficiarii sunt obligaţi să depună un raport anual cu privire la conformarea cu termenii şi condiţiile acordului.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Preturile de transfer. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free