Se supun impozit?rii:

- persoanele fizice rezidente

- persoanele fizice nerezidente care desf??oar? o activitate independent? prin intermediul unui sediu permanent n Romnia

- persoanele fizice nerezidente care desf??oar? activit??i dependente n Romnia

- persoanele fizice nerezidente care ob?in venituri din activit??i independente n Romnia.

Reziden?ii fiscali romni ?i schimbarea reziden?ei fiscale

Persoanele fizice sunt considerate reziden?i fiscali romni dac?:

a) au domiciliul n Romnia, sau

b) au centrul de interese vitale n Romnia, sau

c) sunt prezente fizic n Romnia timp de peste 183 de zile n 12 luni consecutive ncheiate n anul calendaristic respectiv.

Pn? n anul 2010, persoanele fizice nerezidente trebuiau s? ndeplineasc? timp de 3 ani consecutivi condi?iile de rezidenta pentru a putea sa ?i declare toate veniturile in Romnia ncepnd cu anul al patrulea. Dup? cei trei ani de rezidenta, persoana fizica nerezidenta putea face o cerere de mutare a rezidentei sale fiscale in Romnia c?tre autorit??ile fiscale romne.

ncepnd cu modific?rile aduse in 2011, persoanele fizice nerezidente care au ndeplinit condi?iile de reziden?? prev?zute mai sus la literele b sau c timp de cel pu?in 1 an pn? la 31 decembrie 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile ob?inute din orice surs?, att din Romnia, ct ?i din afara Romniei, ncepnd cu anul 2012.

n cursul anului n care devin rezidente, aceste persoane vor fi impozitate numai pentru veniturile ob?inute din Romnia.

Prevederile de mai sus nu se aplic? persoanelor rezidente n state cu care Romnia are ncheiate conven?ii, caz n care se aplic? prevederile conven?iilor.

O persoan? este considerat? rezident sau nerezident pentru ntregul an calendaristic, nefiind permis? schimbarea reziden?ei pe parcursul anului calendaristic.

Persoana fizic? rezident? romn?, cu domiciliul n Romnia, care dovede?te schimbarea reziden?ei ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiat? conven?ie de evitare a dublei impuneri, este obligat? n continuare la plata impozitului pe veniturile ob?inute din orice surs?, att din Romnia, ct ?i din afara Romniei, pentru anul calendaristic n care are loc schimbarea reziden?ei, precum ?i n urm?torii 3 ani calendaristici.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Impozitarea persoanelor fizice. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free