Se supun impozitării:

 - persoanele fizice rezidente

 - persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România

 - persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România

 - persoanele fizice nerezidente care obţin venituri din activităţi independente în România.

Rezidenţii fiscali români şi schimbarea rezidenţei fiscale

Persoanele fizice sunt considerate rezidenţi fiscali români dacă:

 a) au domiciliul în România, sau

 b) au centrul de interese vitale în România, sau

 c) sunt prezente fizic în România timp de peste 183 de zile în 12 luni consecutive încheiate în anul calendaristic respectiv.

Până în anul 2010, persoanele fizice nerezidente trebuiau să îndeplinească timp de 3 ani consecutivi condițiile de rezidenta pentru a putea sa îşi declare toate veniturile in România începând cu anul al patrulea. După cei trei ani de rezidenta, persoana fizica nerezidenta putea face o cerere de mutare a rezidentei sale fiscale in România către autoritățile fiscale române.

Începând cu modificările aduse in 2011, persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiţiile de rezidenţă prevăzute mai sus la literele b sau c timp de cel puţin 1 an până la 31 decembrie 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu anul 2012.

În cursul anului în care devin rezidente, aceste persoane vor fi impozitate numai pentru veniturile obținute din România. 

Prevederile de mai sus nu se aplică persoanelor rezidente în state cu care România are încheiate convenții, caz în care se aplică prevederile convențiilor.

O persoană este considerată rezident sau nerezident pentru întregul an calendaristic, nefiind permisă schimbarea rezidenţei pe parcursul anului calendaristic.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Impozitarea persoanelor fizice. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free