?inere de contabilitate ?i ntocmirea declara?iilor fiscale, jurnalelor contabile, situa?iilor financiare statutare ?i de grup pentru
- ntreprinderi mici ?i mijlocii
- Reprezentan?e ?i organiza?ii non profit.
Salarizare
- Servicii de salarizare
- ntocmirea ?i depunerea declara?iilor contribu?iilor sociale ?i fiscale
- ntocmirea contractelor de munc?
- ?inerea registrului de eviden?? a salaria?ilor (REVISAL)
- Ob?inerea permiselor de munc? pentru expatria?i (non-EU ?i non-EEE)
- ntocmirea ?i depunerea declara?iilor fiscale ale deta?a?ilor.
Asisten?? contabil? periodic? (lunar/ trimestrial/ semestrial/anual)
- Verificarea conturilor ?i asisten?? la ntocmirea declara?iilor fiscale cerute de legisla?ia n vigoare
- Asisten?? la configurarea ?i preg?tirea raport?rilor c?tre management sau c?tre grup
- Asisten?? la retratarea conturilor statutare conform IAS/ IFRS sau US GAAP.
Consultan?? fiscal? ?i contabil? on line
- Consultan?a cu privire la reglement?rile fiscale ?i contabile aplicabile companiei dumneavoastr? ?i tranzac?iilor specifice
- Asisten?? pe parcursul controalelor fiscale, inclusiv la cele pentru recuperare de TVA
- Consultan?? privind aplicarea normelor ?i regulamentelor BNR
- Consultan?? n interpretarea ?i n?elegerea situa?iilor financiare.
Consultan?? ?i asisten?? n ntocmirea dosarului pre?urilor de transfer
Organizarea func?iei contabile
- Organizarea sau revizuirea func?iei contabile
- Implementarea unui sistem contabil n m?sur? s? furnizeze informa?ii utile indiferent de politicile contabile ?i cerin?ele de raportare (men?inerea n paralel a unui sistem de raportare statutar, c?tre management ?i grup)
- Implementarea de metode ?i proceduri contabile
- Asisten?? contabil? n vederea selec?iei ?i implement?rii unui soft integrat de contabilitate
- Analiza fluxului informa?ional contabil
- Consultan?? n reorganizarea sau restructurarea departamentului contabil.
Asisten?? pentru ntocmirea manualului politicilor contabile
Audit Social
- Verificarea contractelor individuale de munc? / actelor adi?ionale ncheiate ntre societate ?i angaja?ii s?i
- Verificarea statelor de plat? de salarii
- Verificarea declara?iilor fiscale ?i salCentury Gothice ?i plata contribu?iilor sociale aferente
- Alte aspecte privind dreptul muncii (contractul colectiv de munca, Regulamentul de Ordine Interioar?, completarea REVISAL, atestatele medicale, dosarul de personal etc.).
Servicii de Start up
- Asisten?? la nfiin?area companiei, prin acordarea de consultan?? n ceea ce prive?te alegerea celei mai bune op?iuni din punct de vedere fiscal ?i contabil, consultan?? pentru ntocmirea unui plan de afaceri ?i furnizarea de informa?ii necesare procesului de decizie
- Asisten?? n procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar contabil precum ?i formarea acestora
- Asisten?? n administrarea personalului.
Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Servicii. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free