Ţinere de contabilitate şi întocmirea declaraţiilor fiscale, jurnalelor contabile, situaţiilor financiare statutare şi de grup pentru
- Întreprinderi mici şi mijlocii
- Reprezentanţe şi organizaţii non profit.
 
Salarizare
- Servicii de salarizare
- Întocmirea şi depunerea declarațiilor contribuţiilor sociale şi fiscale
- Întocmirea contractelor de muncă
- Ţinerea registrului de evidenţă a salariaţilor (REVISAL)
- Obţinerea permiselor de muncă pentru expatriaţi (non-EU şi non-EEE)
- Întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale ale detaşaţilor.
 
Asistenţă contabilă periodică (lunar/ trimestrial/ semestrial/anual)
- Verificarea conturilor şi asistenţă la întocmirea declaraţiilor fiscale cerute de legislaţia în vigoare
- Asistenţă la configurarea şi pregătirea raportărilor către management sau către grup
- Asistenţă la retratarea conturilor statutare conform IAS/ IFRS sau US GAAP. 
 
Consultanţă fiscală şi contabilă « on line »
- Consultanţa cu privire la reglementările fiscale şi contabile aplicabile companiei dumneavoastră şi tranzacţiilor specifice
- Asistenţă pe parcursul controalelor fiscale, inclusiv la cele pentru recuperare de TVA
- Consultanţă privind aplicarea normelor şi regulamentelor BNR
- Consultanţă în interpretarea şi înţelegerea situaţiilor financiare.
 
Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer
 
Organizarea funcţiei contabile
- Organizarea sau revizuirea funcţiei contabile
- Implementarea unui sistem contabil în măsură să furnizeze informaţii utile indiferent de politicile contabile şi cerinţele de raportare (menţinerea în paralel a unui sistem de raportare statutar, către management şi grup)
- Implementarea de metode şi proceduri contabile
- Asistenţă contabilă în vederea selecţiei şi implementării unui soft integrat de contabilitate
- Analiza fluxului informaţional contabil
- Consultanţă în reorganizarea sau restructurarea departamentului contabil.
 
Asistenţă pentru întocmirea manualului politicilor contabile
 
Audit Social
- Verificarea contractelor individuale de muncă / actelor adiționale încheiate între societate şi angajaţii săi
- Verificarea statelor de plată de salarii
- Verificarea declaraţiilor fiscale şi salCentury Gothice şi plata contribuţiilor sociale aferente
- Alte aspecte privind dreptul muncii (contractul colectiv de munca, Regulamentul de Ordine Interioară, completarea REVISAL, atestatele medicale, dosarul de personal etc.).
 
 
Servicii de “Start up”
- Asistenţă la înfiinţarea companiei, prin acordarea de consultanţă în ceea ce priveşte alegerea celei mai bune opţiuni din punct de vedere fiscal şi contabil, consultanţă pentru întocmirea unui plan de afaceri şi furnizarea de informaţii necesare procesului de decizie
- Asistenţă în procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar contabil precum şi formarea acestora
- Asistenţă în administrarea personalului.
Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Servicii. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free